Program

ProGram

(Promotie Gramsbergen)

BESTUUR:

Ronald Belser (voorzitter), Cor van Dalen (secretaris), Hans Scholten (penningmeester), Klaas Bolks (lid).

correspondentieadres: Stichting ProGram De Telgte 16, 7783 EV Gramsbergen

email: stichtingprogram@gmail.com

WERKGROEPEN / ACTIVITEITEN:

Er zijn uit tientallen vrijwilligers bestaande werkgroepen geformeerd voor de organisatie en uitvoering van:

* Gramsbergen, daar loop je mee weg! Een dag die in het teken staat van wandelen (Torentocht) en hardlopen (Breakfastrun), in de meest brede zin van het woord, voor verschillende doelgroepen. Het draait om bewegen en een gezonde en sportieve leefstijl.

* Openluchttheater.
Theaterprogramma met diverse culturele vormen in de zomermaanden voor eigen inwoners, de regio en in het Vechtdal verblijvende toeristen. Renovatieplan, fase 1 uitgevoerd en het vervallen openluchttheater uit 1958 geschikt gemaakt voor gebruik. Renovatieplan fase 2 in voorbereiding, de overkapping van het podium.

* G-parade
Vaartocht voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Opgezet in samenwerking met Rotary Hardenberg en Baalderborg Groep.

* Valentijnswandeling.
Gezellige gezinswandeling rond Valentijnsdag door Gramsbergen met onderweg liefdevolle verrassingen.

* Stedekunst.
Kunstmarkt rond de Boomhofkerk biedt (semi-)professionele en amateurkunstenaars een podium om hun werk te tonen en te verkopen. Tevens educatieve activiteiten om kunstbeoefening te stimuleren, vooral onder jongeren.

* Kerst.
Kerst-cadeaumarkt in het centrum, met tientallen standhouders, bijzondere activiteiten zoals een kerstmannenkoor, knieperties bakken (traditie bewaren), knutselactiviteiten voor kinderen. Onder auspiciën EMM/MOG. Plaatsing grote kerstboom bij de Boomhofkerk, met creatieve inbreng van b.v. schoolkinderen of bewoners van verzorgingscentrum ’t Welgelegen.

* Moestuin.
Educatief project. Bij multifunctioneel centrum De Binder is een moestuin aangelegd, waar leerlingen van de basisscholen en ouderen samen tuinieren en leren.

* Vechtrace.
Grensoverschrijdende roeirace op de Vecht. Onder auspiciën Roeivereniging Salland.

* Verkeersregelaars.
Coördinatie pool verkeersregelaars ten behoeve van evenementen/activiteiten. Tevens werving en scholing.

* Evenementenkrant.
Uitgave Evenementenkrant i.s.m. Stad Hardenberg Promotie, Dedemsvaria, DMC en gemeente Hardenberg.

FINANCIËN

De stichting ontvangt geen gemeentelijke subsidie. Inkomsten bestaan uit deelnemersbijdragen, vrije giften bij activiteiten, incidentele bijdragen van (cultuur)fondsen, prijzen (Cogas Cultuurprijs, Kern met Pit), sponsoring en de sponsorgroep Vrienden van ProGram.

DOEL:

*Initiëren, organiseren en bevorderen promotieactiviteiten voor en in Gramsbergen.

* Initiëren, organiseren en faciliteren nieuwe en bestaande evenementen.

* Versterken van de sociale cohesie binnen de kern Gramsbergen en omliggende buurtschappen.

* Initiëren en bevorderen samenwerking van verenigingen en/of individuele inwoners binnen de Gramsberger gemeenschap, onder meer rond de hieronder genoemde activiteiten en evenementen.

* Beschikbaar stellen van expertise op verschillende terreinen aan wie daarom vraagt.

* “Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord” (citaat oprichtingsakte).

Ontstaan

Op 1 januari 2010 heeft het bestuur van de "Vereniging Stadsbelang Gramsbergen en omstreken" besloten tot de oprichting van een onder de vereniging vallende werkgroep, ProGam genaamd, die tot taak en doel heeft nieuwe activiteiten te initiëren en bestaande activiteiten te coördineren ten behoeve van de bevolking van Gramsbergen. De werkgroep is op 1 januari 2011 omgevormd tot een zelfstandige stichting.

'Er is niet veel te beleven in Gramsbergen', was een veelgehoorde opmerking tijdens de spreekuren die Stadsbelang Gramsbergen houdt. Nu valt dat nog wel mee als je alle activiteiten in ons stadje op een rij zet. Dan kom je tot een imposante reeks. Maar, zo vond Stadsbelang in 2010, een vernieuwende activiteit zou wel leuk zijn. Een brainstormavond leidde tot het idee om een groot cultureel evenement op te zetten, op een verrassende locatie, het Gramsberger Bosje. Er werden verenigingen benaderd, die vrijwel allemaal enthousiast reageerden en meededen. En de eerste Night of the Forest werd, op die zwoele zomeravond in juli 2010, een groot succes. Het vormde het begin van een reeks nieuwe activiteiten en was de basis van de in 2016 gerealiseerde renovatie van het openluchttheater.

Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.