Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.

Het wonen en leven is er goed. De voorzieningen zijn op peil. Een kleine greep uit het aanbod: openlucht zwembad, 2 lagere scholen, een multifunctioneel centrum, sporthal, sportpark met combibaan, ns-station, jachthaven. Ook op cultureel gebied is er veel te beleven. Er zijn verschillende terugkerende evenementen die bezoekers uit de hele regio trekken.

Gramsbergen, de parel van Hardenberg!

Historie

Gramsbergen en de buurtschappen kenden al een vroege bewoning. In het Cultuur Historisch Informatie Centrum Vechtdal , gevestigd in het centrum van Gramsbergen, is een aantal archeologische vondsten geëtaleerd. De vondsten duidden op een bewoning van 10.000 jaar geleden.

Algemeen wordt aangenomen dat het ‘stedeke’ Gramsbergen in de 13e eeuw al bestond. In de geschiedschrijving van de periode daarvoor komt de naam Gramsbergen ook al voor. Wanneer Gramsbergen stadsrechten verkreeg, is niet bekend. Aan Gramsbergen waren al rond de 11e eeuw belangrijke en exclusieve stedelijke voorrechten verleend. Pas in 1442 wordt over het ‘stedeke’ Gramsbergen gesproken.

In het moerasgebied, de Mommeriete, nabij buurtschap Ane, is op 28 juli 1227 een felle strijd geleverd tussen Otto II, de bisschop van Utrecht en Rudolf van Coevorden. Inzet was de vrijheid van de Drenthen en de Saksen. In deze Noord-nederlandse Gulden Sporenslag leed de bisschop een smadelijke nederlaag. Ter nagedachtenis aan de Slag bij Ane is een monument opgericht. Hier wordt jaarlijks een herdenking gehouden.