Versierde straten

Ook dit jaar zal weer een onafhankelijke jury de beoordeling van de versierde straten voor haar rekening nemen. Een groep van 4 personen, wonende buiten Gramsbergen beoordeelt alle straten op gelijke wijze. Gelet wordt op: originaliteit, afwerking, verlichting en algemene indruk.

Wilt u de verlichting tot 01.00 uur laten branden?

Prijsuitreiking is zaterdag 27 augustus om 17.00 uur in de Binder.

Mocht jullie straatthema gewijzigd zijn t.o.v. de laatste keer dat er versierd is, dan ontvangen wij graag het nieuwe straatthema zodat het juiste staat vermeld op de jurylijsten. Graag z.s.m. doorgeven per mail aan oranjevereniging@gramsbergen.nl          

Opening

Gramsbergen Lichtstad zal geopend worden met een bijdrage van de winnende straat van 2019: buurtvereniging “De Ooster Esch” met het thema “Licht”.

Tijdstip: vrijdag 26 augustus om 20.00 uur.

Nieuw dit jaar tijdens de opening is het maken van zoveel mogelijk lawaai na het officiële gedeelte. De Oranjevereniging zal lawaaimakers uit gaan delen, maar de kinderen mogen ook lawaaimakers meenemen van huis. We hopen dat de start van deze feestweek zo in de verre omtrek te horen is.

Achtkamp

Dit jaar zal de achtkamp worden georganiseerd op zaterdag 27 augustus om 13.00 uur in en om het zwembad aan de Hattemattestraat. Het is de organisatie weer gelukt om leuke spelonderdelen te bedenken. Wij rekenen dan ook weer op uw enthousiaste deelname.

Spelregels:

- Een team bestaat uit minimaal 8 personen, waarvan verplicht 2 dames.

Minimum leeftijd van de deelnemers is gesteld op 13 jaar.

- Elk team dient 1 scheidsrechter aan te melden met een minimum leeftijd van 18 jaar.

- De scheidsrechters zullen vooraf instructies krijgen betreffende beoordeling en puntentelling. Zij worden verwacht op zaterdag 27 augustus om 12.00 uur (!) in het zwembad aan de Hattemattestraat.

- De teams worden om uiterlijk 12.30 uur in het zwembad verwacht.

Opgave voor de achtkamp kan tot maandag 15 augustus a.s. bij:

René Heerkes via mail: r.heerkes@hotmail.com of telefoon: 06- 53993812.

Graag doorgeven: de naam van de buurtvereniging, contactpersoon, tel.nr., adres + naam van de scheidsrechter + tel.nr.

Maximale deelname 27 teams. Bij een grotere opgave zal er geloot worden. Teams die de vorige editie niet mee konden doen, zijn na opgave verzekerd van deelname.  

Motivatieprijs

Ook dit jaar zal tijdens Gramsbergen Lichtstad de motivatieprijs t.w.v. € 125,- worden toegekend aan een versierde straat, die buiten de prijzen is gevallen bij de vakjury.

De winnaar van deze prijs wordt aangewezen door een jury bestaande uit 2 personen per straat vanuit de eerste 5 winnende versierde straten van 2022 (1e t/m 5e prijs door de vakjury bepaald). Samen kiezen deze 10 personen 1 unanieme winnaar en geven bij de beoordeling een duidelijke motivatie. Alle motivaties zijn toegestaan, mits goed onderbouwd en unaniem vastgelegd.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mocht op zaterdagmiddag 27 augustus a.s. tijdens het bekendmaken van de vakjuryprijzen in de Binder blijken dat uw straat bij de beste 5 van 2022 behoort, dan verwachten wij uit uw straat 2 juryleden. Meteen na de uitslag en prijsuitreiking van de achtkamp om 17.00 uur komen deze juryleden bij elkaar voor een korte uitleg. (Contactpersoon Eppo Leenders). Samen hebben de 10 aangewezen personen tot maandag 29 augustus 21.00 uur de tijd om een unanieme winnaar te selecteren.

De uiteindelijke winnaar van de motivatieprijs 2022 zal op dinsdagavond 30 augustus bekend worden gemaakt, tijdens de Gramsberger Masked Singers op vakantiepark ’t Hooge Holt.  

Tijdens Gramsbergen Lichtstad zal in de gekozen straat een bord worden opgehangen met de vermelding ‘motivatieprijs’.

Tip: Als u vooraf al 2 juryleden namens uw straat selecteert, kunnen zij in de week voorafgaande aan het feest, dus tijdens de opbouw, alvast een indruk opdoen in de straten.

Kindermiddag

Woensdag 31 augustus vanaf 14.00 uur wordt op de Combibaan de kindermiddag georganiseerd. Dit jaar voor leeftijden van 0 t/m 15 jaar. Voor de kleinsten van 0 tot 4 jaar is er een speciaal peuterplein. Voor de kinderen vanaf 4 jaar en ouder zijn er allerlei gave spellen en activiteiten te doen. In samenwerking met Comité Kindervrienden en Expedition Outdoor belooft het een actieve middag te worden.

Het begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Deelname is gratis.

Thema avond '50'

Deze avond worden creativiteit, kleur, humor en uitstraling weer beloond.

Wil je echter kans maken op deze prijzen, dan moet je je als verklede Gramsberger (zowel individueel als per groep) tussen 20.00 uur en 21.30 uur op een centrale plek in het centrum melden. De plek is op het pleintje tussen the Alley en Harry’s eetcafé. Op deze manier komen alle fantastische creaties goed in beeld bij de jury. De prijsuitreiking is om 22.00 uur bij café Harry’s eetcafé.

Optocht

Graag willen wij alle buurtschappen, buurt- en straatverenigingen, scholen, etc. oproepen om deel te nemen aan de optocht. Je kunt je nu al opgeven tot vrijdag 2 september 18.00 uur.

Contactpersoon is Hilga Ballast. Opgave kan via mail erikhilga@loozermarszuid.nl of op telefoonnummer: 06-2017 7167.

Voor aanvang van de opstelling van de optocht moeten alle opgegeven deelnemers zich om uiterlijk 13.00 uur (!) melden bij “De Kei” op de Hoge Esch om zijn of haar inschrijfnummer op te halen.

Start optocht is om 13.30 uur. Startgeld voor de wagens is € 100,-.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de wagen voldoen aan de categorie versierde wagen. Er gelden regels voor versierde wagens, ze staan vermeld in de feestgids. Alcoholgebruik door de deelnemers aan de optocht is niet toegestaan.

Horecastratenprijs

De gezamenlijke horeca (de Woage, Harry’s eetcafe, the Alley, het Station, Bolte en de Mommeriete) wil de inwoners graag bedanken voor de geweldige inzet voorafgaand en tijdens Gramsbergen Lichtstad en stelt hiervoor een mooie prijs beschikbaar, bestaande uit een fust bier en een uitgebreid barbecue pakket.

Het toekennen van de prijs zal d.m.v. loting plaatsvinden. Wilt u kans maken op deze prijs? Dan dient een vertegenwoordiger van de straat, na de prijsuitreiking van de versierde straten, op 27 augustus 2022 een deelnamebon in te leveren uit het programmaboekje. Hiervoor staat een kist bij bierbrouwerij de Mommeriete.

De winnaar van de horecastratenprijs zal vervolgens op donderdagavond 1 september, tijdens de thema-avond 50, gelijktijdig met de prijsuitreiking van best verklede dame/ heer, duo en groep bekend gemaakt worden.

Let op: de winnaar moet zelf aanwezig zijn, anders dingt men niet mee naar de horecastratenprijs.

Lichtstad Challenge

Dit jaar organiseert de jeudgroep voor de 2e keer de Lichtstad Challenge. Deze bestaat uit meerdere activiteiten. De winnaar wint eeuwige roem en een leuk uitje voor de vriendengroep!

Voor programma en opgave verwijs ik jullie graag naar de poster in het programmaboekje.

Oranje loten

De boekjes met loten zijn verdeeld over de buurtverenigingen in Gramsbergen en bestuursleden van de Oranjevereniging met het doel zoveel mogelijk loten te verkopen. De opbrengst van de loten komt ten goede aan de feestweek. Wilt u proberen zoveel mogelijk loten te verkopen? Loten die niet worden verkocht graag weer inleveren bij een van onderstaande adressen.

Inlevering van de lege boekjes kan op onderstaand adres op dinsdag 26 juli van 19.00-20.00 uur of woensdag 27 juli van 19.00-20.00 uur.

Hetty Hamberg                                     Jolanda van den Poll

De Telgte 30                                         De Vaart 21

Gramsbergen                                        Ane

06-22915006                                       06-13596808

Hopelijk mogen wij uw buurtvereniging noteren voor deelname aan één of meerdere activiteiten.

-----

Voor het complete programma verwijzen wij u naar het programmaboekje Gramsbergen Lichtstad 2022. Naast het programmaboekje zal het volledige programma ook vermeld worden op de website www.gramsbergen.nl en in de Lichtstad app.