AANSPRAKELIJKHEID

1. Bestuursaansprakelijkheid

Er is een nieuwe wet WBTR. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

De wet is ingegaan op 1 juli 2021. Buurtvereniging moeten dit zelf regelen als ze dat willen. Op internet is veel aanvullende informatie over bestuursaansprakelijkheid te vinden.

2. Wettelijke aansprakelijkheid straatversiering

De Oranjevereniging heeft een WA-verzekering afgesloten en als straat/buurt kunt u hiervan mee profiteren. Het is namelijk mogelijk om via de Oranjevereniging een WA-verzekering af te sluiten ten tijde van de feestweek, inclusief de week ervoor en de week erna (op- & afbouwfase).

De straat/buurt dient zich hiervoor via een e-mail aan oranjevereniging@gramsbergen.nl apart aan te melden. De WA-verzekering is bedoeld voor onvoorziene schade veroorzaakt aan derden en kan voorkomen dat u als straat/buurt aansprakelijk wordt gesteld voor deze schade.

Wat is wel en niet verzekerd?

  • Straatversiering zelf is niet verzekerd : schade aan objecten, armaturen of verlichting valt niet onder deze verzekering.
  • Schade door onoplettendheid is niet verzekerd : bijv. schade aan kleding of een bril als gevolg van het struikelen over bijvoorbeeld een losse stoeptegel of schade aan een voertuig door een uitstekend deel valt niet onder deze verzekering.
  • Schade waarvan bekend is door wie dit is veroorzaakt, valt niet onder deze verzekering, maar onder de WA-verzekering van die persoon : bijv. met een paal te dicht langs een voertuig lopen en hierbij schadeveroorzaken, valt niet onder deze verzekering.
  • Schade die opzettelijk is veroorzaakt door vandalisme, vernieling of diefstal, valt niet onder deze verzekering.
  • Wel verzekerd is schade veroorzaakt door straatversiering of delen hiervan dat niet te voorkomen was. Denk hierbij aan letselschade veroorzaakt door vallende straatversiering dat over de weg hing en op een fietser terecht is gekomen. Of voertuigschade van omvallende straatversiering dat door de wind tegen een auto is gewaaid. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Voor verdere vragen, informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de Oranjevereniging via het onderstaande e-mailadres.

Wij willen iedereen erop attenderen dat deelname aan of aanwezigheid bij alle evenementen tijdens de ‘Gramsbergen Lichtstad‘ voor eigen risico is. Eventuele schades dienen zo spoedig mogelijk na constatering schriftelijk gemeld worden bij de Oranjevereniging. Dit kan via e-mailadres oranjevereniging@gramsbergen.nl.