Aanmelden Kunstmarkt

Graag nodigen wij (beeldend) kunstenaars uit om op de kunstmarkt door hen gemaakt werkt te presenteren en te verkopen. Graag zien we ook dat kunstenaars een demonstratie geeft van hun werkzaamheden.

De kosten voor een marktkraam bedraagt 45 euro.

Hiervoor krijgt u een marktkraam van 4 x 1.16 meter, inclusief achterdoek. 

Gramsbergen staat voor Groen, Gastvrij en Gezellig. Wij willen de G van gastvrijheid eer aandoen door de deelnemers aan de kunstmarkt koffie/thee en iets lekkers aan te bieden.

U kunt zich aanmelden via de mail: stedekunst@gmail.com

Het verschuldigde bedrag (45 euro) kunt u overmaken op rekeningnummer NL28 RABO 0113418353 t.n.v. Stichting ProGram, o.v.v. Kunstmanifestatie en uw naam.

Let wel : Vol is Vol

Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.