Onderstaand vindt u het programma voor dit werkbezoek.

Het werkbezoek start bij MFC De Binder om 09.00 uur.

  • Welkom door voorzitter Stadsbelang Gramsbergen.
  • Voorstelronde van de collegeleden en bestuursleden Stadsbelang Gramsbergen.
  • Korte presentatie bestuursleden Stadsbelang Gramsbergen met uitleg over hun rol binnen de toekomstvisie.
  • Korte presentatie sociaal cultureel werk over de functie van MFC de Binder in Gramsbergen.
  • Wandeling door Gramsbergen met:

Bezoek aan oude panden Stationsstraat.

Bezoek aan Burg. van Riemsdijkstraat, afgevaardigde van de bewoners geeft een korte uitleg over zaken die hen bezig houden (inrichting straat).

Bezoek aan de kruising Oostermaat en de Hoge Esch., D. Scholten geeft uitleg over de verkeersveiligheid.

Bezoek aan zwembad “Hattemattebad”, korte presentatie door Jankien Krommendijk, voorzitter van Stadsbelang Gramsbergen.

Terug naar MFC de Binder en einde programma.


U bent van harte uitgenodigd dit werkbezoek bij te wonen.