Wie in de gemeente Hardenberg wil gaan trouwen, hoeft voor de voorbereiding niet meernaar het gemeentehuis. Aanstaande bruidsparen kunnen digitaal hun voorgenomen huwelijk melden via de gemeentelijke website, trouwdatum en locatie vastleggen en hun trouwambtenaar kiezen. Om te kunnen trouwen of een partnerschap aan kunnen gaan, moest je in het verleden eerst bij de gemeente in ondertrouw. Tegenwoordig kun je digitaal melding maken van je voorgenomen huwelijk of een partnerschap en documenten online aanleveren.

Verschil
Om een voorgenomen huwelijk te melden, moet in ieder geval één van beiden partners in Hardenberg wonen en als inwoner staan ingeschreven. Trouwen of registreren van het
partnerschap kan op zijn vroegst 14 dagen ná de melding. De melding kan met behulp van DigiD online worden doorgegeven. Op
www.hardenberg.nl/trouwen kan de aanvrager zelf een keuze maken voor een datum, een trouwlocatie en een trouwambtenaar. De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of de melding voldoet aan de voorwaarden.

24 uurs service
Om de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verbeteren wil de gemeente Hardenberg het melden van het voorgenomen huwelijk gemakkelijker te maken voor de aanvragers. De aanvragers kunnen zelf afspraken maken met trouwambtenaren en hun trouwlocatie bepalen. Voor de gemeente is deze automatische informatie sneller te verwerken en voor de inwoners wel zo gemakkelijk.

Bron:Hardenberg.nl

Gesprek laden