Woongebied Garstlanden in Gramsbergen wordt de komende jaren uitgebreid met circa 67 woningen.

Op woensdag 10 juli tussen 17.00 en 19.00 uur vindt in MFC De Binder in Gramsbergen een inloopbijeenkomst plaats over het woningbouwplan.

Woongebied Garstlanden ligt aan de zuidoostkant van Gramsbergen, tussen de spoorlijn en de bestaande bebouwing van het stadje. In de afgelopen jaren zijn in Garstlanden honderden woningen gebouwd. Nagenoeg alle kavels in de eerste delen van Garstlanden zijn bebouwd of verkocht. Vanwege de grote vraag naar nieuwbouwwoningen in dit gebied, werkt de gemeente Hardenberg aan een plan voor woningbouw in het gebied ten zuiden van De Hoge Esch en de Oostermaatsteeg en ten noorden van de Garslanden III en Het Spijk: Garstlanden IV.


Verschillende typen woningen

Stadsbelang Gramsbergen heeft meegedacht over het woningbouwplan. Dat heeft geleid tot een plan met koop- en sociale huurwoningen voor zowel starters, kleine huishoudens, gezinnen als ouderen.

Garstlanden IV wordt in twee fases ontwikkeld. Als eerste wordt in de oostelijke helft van het gebied gebouwd. Volgens het concept van de stedenbouwkundige schets is hier ruimte voor circa 20 vrijstaande, 28 twee-onder-een-kapwoningen, 17 rijwoningen en appartementen voor starters.

Aan de noordkant van het gebied, in de hoek van De Hoge Esch en de Oostermaatsteeg, is ruimte voor een appartementencomplex met meerdere verdiepingen.

In de volgende fase (de westelijke helft) is ruimte voor circa 70 woningen.

Kavels en woningen

Een groot deel van de kavels wordt door de gemeente Hardenberg uitgegeven. Particulieren kunnen hier zelf een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning bouwen. Daarnaast bouwen ontwikkelaars projectmatig twee- onder-een-kapwoningen. Corporatie Vechtdal Woningen bouwt in Garstlanden rijwoningen voor sociale huur.

Verkeer, groen en water

Het nieuwe woongebied wordt ontsloten door de weg die loopt vanaf de kruising van Het Broekbos met Het Spijk richting de Oostermaatsteeg. Daarnaast wordt in oost-westelijke richting een weg aangelegd die aansluit op de kruising van de Hoge Esch met de Ooster Esch.

In het gebied is veel ruimte voor water, groen en spelen, zoals in de zone langs de Hoge Esch.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 10 juli 2019 is in De Binder in Gramsbergen een inloopbijeenkomst over het plan. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 19.00 uur vrij binnenlopen om het plan en het concept van de stedenbouwkundige schets te bekijken. Vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om vragen te beantwoorden of een toelichting te geven.

Start bouw in 2020

Om de bouw van woningen in dit gebied mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De procedure hiervoor start naar verwachting na de zomer. Volgens de huidige planning kan het bestemmingsplan voor de zomer van 2020 worden vastgesteld. Daarna wordt het gebied bouwrijp gemaakt. De bouw van woningen kan dan in het derde kwartaal van 2020 starten.