Tijdens de Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 21 april j.l. Is Gerwin Woertel verkozen tot voorzitter van Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Ane. Gerwin Woertel volgt hiermee Gert Mink op, die na 6 jaar de voorzittershamer doorgeeft.

Gert Mink werd tijdens de Algemene Ledenvergadering door door de nieuwe voorzitter Gerwin Woertel bedankt voor zijn enorme inzet tijdens zijn voorzitterschap. Als aandenken en blijk van waardering ontving Gert Mink uit handen van voorzitter Gerwin Woertel een mooie bos bloemen en een set drumstokken met inscriptie.

Gesprek laden