Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen november hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond het project ‘herinrichting Gat van Joosten’ te Gramsbergen. Wij hebben toen aangegeven het plan op korte termijn definitief te willen maken en het plan aan u als belanghebbende en/of geïnteresseerde te tonen. Wij hebben echter, in goed overleg met de gemeente en het waterschap, besloten de ontwikkelingen rond de op te stellen Vechtvisie af te wachten. Daarom ligt er op dit moment nog geen concreet plan. Hiermee willen wij u hierover informeren.

Waterschap Vechtstromen, de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel gaan samen een Vechtvisie opstellen. Het precieze gebied waar de Vechtvisie betrekking op heeft, is op dit moment nog niet bepaald. Wel is duidelijk dat een mogelijke herinrichting van het gebied rond de plas ‘Gat van Joosten’ mogelijk is in te passen binnen deze Vechtvisie. Hiervoor liggen met name kansen voor het gebied rond de Vecht tussen de Loozensche Linie en de Haandrik.

In de komende periode wordt nader in beeld gebracht of het mogelijk is een eventuele herinrichting van het Gat van Joosten integraal meegenomen kan worden in deze Vechtvisie. Zo wordt voorkomen dat ontwikkelingen rond het Gat van Joosten beperkingen opleveren voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Wij wachten deze ontwikkelingen verder af. Dit betekent dat het plan voor het Gat van Joosten tijdelijk even stilgezet wordt en er voorlopig geen activiteiten zijn in dit plangebied.

Waterschap, gemeente en provincie starten op korte termijn met het uitwerken van de visie. Wij zijn hierbij betrokken en hebben daarbij aandacht voor reacties die u ons eerder hebt gegeven rond het plan Gat van Joosten.

Wij zullen u in het voorjaar nader informeren over de stand van zaken.

Heeft u vragen?
Wij beantwoorden deze vanzelfsprekend graag! U kunt contact opnemen met projectleider Thomas Nusselein via telefoonnummer 024 348 88 55 of 06-52394514 of per mail via t.nusselein@k3delta.nl.

Gesprek laden