Burgemeester Peter Snijders reikt woensdag 26 april 2017 negen Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter in Hardenberg worden vijf mannen en vier vrouwen in het zonnetje gezet voor hun inzet voor de samenleving. Ze worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Ronald Arthur Arends (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Arends werkte tot zijn pensionering in het jaar 2001 voor defensie. Na zijn carrière kwam hij terecht in Hardenberg en zette zich daar vrijwillig in voor de samenleving. De heer Arends is vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad Ouderenzorg (CRO) van de Saxenburgh Groep. Samen met een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur stelde hij een convenant op tot vorming van de CRO en de Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Hardenberg (LCOH) en volgde hij een cursus om interne audits te kunnen doen op het gebied van onder meer (brand)veiligheid, hygiëne en medicijnverstrekking in alle verpleeghuizen van de Saxenburgh Groep.

Naar aanleiding van een door de heer Arends gegeven presentatie over deze audits zijn deze door de landelijke taskforce overgenomen. De heer Arends is sinds 2002 bestuurslid van de Lokale Cliëntenraad Ouderenzorg Hardenberg. Vanwege alle activiteiten die de heer Arends verricht wordt hij met recht als één van de drijvende krachten binnen de beide cliëntenraden gezien.

Verder is de heer Arends ook op andere wijze actief binnen de zorgcentra van de Saxenburgh Groep; hij organiseerde en begeleidde van 2002 tot 2007 activiteiten op de afdeling Psychogeriatrie en gaf computerlessen aan een dame in Clara Feyoena Heem. Ook verzorgde hij een aantal jaren de lay-out van het informatieblad van de verpleeghuizen van de Saxenburgh Groep. Samen met zijn echtgenote bemant de heer Arends op de zondagmiddag het winkeltje voor bewoners in Clara Feyoena Heem. De heer Arends zat ook in het bestuur van de Stichting Seniorenraad Hardenberg, de voorloper van de Adviesraad Wmo.

Vanaf 2002 is de heer Arends vrijwilliger bij de Stichting Indië Monument Hardenberg, in 2012 werd hij voorzitter van deze stichting die de jaarlijkse herdenkingsdienst op 15 augustus initieert. Voor zijn langdurige en intensieve inzet op met name het terrein van ouderenzorg wordt de heer Arends benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Benjamin Hendrik van Mourick (Balkbrug) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Mourick was in zijn woonplaatsen Breda, Bergschenhoek en Balkbrug op vrijwillige basis zeer actief voor kerk en samenleving. Van 1966 tot 1979 was hij ouderling van de gereformeerde kerk Breda en voorzitter van de ouderraad van de Dr. Visser ’t Hooftschool. Ook in Bergschenhoek was hij langdurig actief binnen de kerkenraad van de gereformeerde kerk. In Balkbrug is de heer Van Mourick sinds 1999 kerkelijk actief als wijk- en beleidsouderling. Hij had zitting in een commissie ter voorbereiding van de fusie tot PKN

en was als beleidsouderling voorzitter van het college van ouderlingen, lid van het moderamen en medeopsteller van het beleidsplan en beleidsstukken rond het pastoraat.

Sinds 2004 zorgt hij er samen met anderen voor dat het maandelijkse kerkblad bij de gemeenteleden op de mat valt en is hij sinds 2005 lid van de cantorij. Gedurende zeven jaar was de heer Van Mourick vrijwillig medewerker van Slachtofferhulp, team Hardenberg. Mede door zijn kennis werd de organisatie geprofessionaliseerd. Onlangs is de heer Van Mourick gecertificeerd als taalvrijwilliger, met de bedoeling om op vrijwillige basis taalcursussen te geven aan vluchtelingen en laaggeletterde Nederlanders. Voor zijn inzet voor kerk en samenleving wordt de heer Van Mourick benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Gerritdina Tonia Johanna Rijkaart-Rekers (Kloosterhaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Rijkaart-Rekers nam het initiatief voor het project ‘Noaberschap’ in Kloosterhaar. Ze startte met het organiseren van activiteiten in het dorpshuis om zo de drempel voor het vragen van hulp te verlagen en nam zelf deel aan tal van deelprojecten hiervoor.

Ook het Klushuus is een initiatief van mevrouw Rijkaart. Voor de renovatie van het dorpshuis in Kloosterhaar vroeg zij een bijdrage aan uit het Oranjefonds en bepaalde ze mede het ontwerp en de inrichting van het gebouw. Ook verzorgt ze alle pr-activiteiten voor het dorpshuis.

Voor de Baalderborg Groep zette mevrouw Rijkaart zich ook vrijwillig in. Voor haar pensionering was ze via haar eigen communicatiebureau betrokken bij Baalderborg, ook toen deed ze een deel van de taken in haar eigen tijd en voor eigen rekening. Na haar pensionering bleef mevrouw Rijkaart betrokken als vrijwilliger op dit gebied. Ze zorgde voor de uitrol van de nieuwe positionering binnen en buiten de organisatie, was betrokken bij de bouw en opening van zorgboerderij De Zwieseborg en de fusie van Baalderborg met Avondlicht in Dedemsvaart. Bij al deze gelegenheden nam zij de PR voor haar rekening.

Daarnaast is mevrouw Rijkaart ook ‘gewoon’ een goede buur, die klaar staat voor hulpbehoevende buren en aan hulp biedt waar nodig is. Voor haar inzet voor de samenleving wordt mevrouw Rijkaart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Willem Markus Rijkaart (Kloosterhaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Rijkaart geeft concreet invulling aan het begrip Noaberschap. Hij staat klaar voor dorpsgenoten, helpt met vervoer, klussen en reparaties. Samen met zijn echtgenote stond hij de afgelopen tien jaar klaar voor hulpbehoevende buren, door bijvoorbeeld dagelijks hun hond uit te laten en boodschappen en klusjes voor hen te doen.

Voor de Stichting Leendert Vriel, die waak- en oppasdiensten voor terminaal zieke mensen verzorgt, was de heer Rijkaart tien jaar lang actief. Gemiddeld was hij twee nachten per week als vrijwilliger beschikbaar. Ook verzorgde hij PR-werkzaamheden voor de Stichting.

De heer Rijkaart was voorzitter van de badmintonvereniging in Vroomshoop en later van de tennisvereniging in Kloosterhaar, die onder zijn voorzitterschap een enorme groei doormaakte. Voor de tennisvereniging was de heer Rijkaart ook als lid erg actief; bij de bouw van de kantine hielp hij met voorkomende klussen, maar ook rondom de baan doet hij het nodige (lampen vervangen, snoeien, bardiensten etc.).

Ook voor dorpshuis ’t Haarschut zet de heer Rijkaart zich vrijwillig in. Hij organiseert activiteiten, geeft zelf cursussen en verricht daarnaast onderhoud aan het gebouw. Bij de renovatie in 2007 voerde de heer Rijkaart een belangrijk deel van de werkzaamheden uit. Ook voor een gezinsvervangend tehuis van Baalderborg zet de heer Rijkaart zich in. De heer Rijkaart wordt voor zijn vrijwillige bijdrage voor de samenleving benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Geesje Veurink-Wilting (Gramsbergen) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Veurink is naast haar drukke werkzaamheden op haar eigen boerderij en camping altijd actief geweest voor de samenleving. Vanaf 1976 is zij actief lid van Vrouwen van Nu (de voormalige Plattelandsvrouwen).Ze was gedurende een aantal jaren voorzitter en daarnaast lid van de Reis- en van de Agrarische Commissie. Mevrouw Veurink is iemand die zich altijd spontaan aanmeldt voor klussen en organiseert ook zelf zaken die aangepakt moeten worden.

Mevrouw Veurink is ook lid van het bestuur van de Historische Kring Gramsbergen & De Krim. Ze is o.a. betrokken bij de organisatie van de Palmpasenoptocht, de Monumentendag en de Oogstdag en verzorgt planning en afspraken voor het Museum van Gramsbergen. Ook schrijft ze artikelen over artefacten uit het museum voor de Groene Gramsberger. Mevrouw is tevens bestuurslid van de Stichting Groene Gramsberger die dit maandblad uitgeeft, en verzorgt onder meer de redactie van het blad. Ook is mevrouw al langer dan dertig jaar collectant voor de Hartstichting. Voor haar inzet voor de samenleving wordt mevrouw Veurink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Petronella Johanna Maria Vogt-Roijakkers (Dedemsvaart) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Vogt werd in 1964 lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (tegenwoordig Vrouwen van Nu) in Holten. Van 1973 tot 1981 was ze voorzitter van de vereniging en verzorgde daarnaast verschillende cursussen en discussieavonden. Mevrouw Vogt nam in Holten in de jaren zeventig ook het initiatief voor de oprichting van een peuteropvang en jeugdhonk. In de periode 1978 – 1986 had mevrouw Vogt de leiding over een werkgroep die buitenschoolse catechese voor kinderen van de RK-parochie St. Vitus in Dedemsvaart verzorgde. Daarna maakte zij vijftien jaar deel uit van de commissie die de jaarlijkse kerstmarkt van de parochie organiseerde. De opbrengst kwam ten gunste van het onderhoud aan het kerkgebouw.

Mevrouw Vogt was verder lid van de Dedemsvaartse afdeling van Inner Wheel, waarvan ze gedurende twee jaar ook voorzitter was. Daarnaast was mevrouw voorzitter van de Vrouwenraad Avereest en van de consumentenraad van het nutsbedrijf NV Rendo. Mevrouw Vogt was een betrokken bestuurslid van de Vereniging Platform Gehandicapten Hardenberg, een onafhankelijke belangenvereniging die opkomt voor de belangen van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Ze maakte deel uit van de werkgroep Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid (BTB) en van de advies-/klankbordgroep die betrokken was bij de herinrichting van het winkelgebied in Dedemsvaart, medio 2012. Als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft mevrouw Vogt zo’n 800 huwelijken gesloten. Mevrouw Vogt-Roijakkers wordt vanwege haar verdiensten voor de samenleving benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Johanna Margaretha Bosch-van der Veen (Slagharen) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Bosch zette zich actief in voor de katholieke parochie in Slagharen en voor de katholieke ouderen- en vrouwenbeweging. Sinds 1985 is zij lector en vanaf 1995 vicevoorzitter van de Rooms Katholieke parochie. De taken die zij gedurende de jaren heeft uitgevoerd zijn legio; van het brengen van de heilige communie aan zieken, het organiseren van middagen van de werkgroep ‘verlies en verwerken’ tot het begeleiden van uitvaarten en het verzorgen van diensten in zorgcentrum ‘De Nieuwe Wever’ in Slagharen.

Mevrouw Bosch was secretaris van de Vrouwenvereniging ZijActief Slagharen en is momenteel voorzitter van deze club. Gedurende de jaren 1997 – 2006 was mevrouw Bosch secretaris van de Slagharense afdeling van de RK Bond voor Ouderen Overijssel. Naast haar secretariaatswerkzaamheden organiseerde zij regiobijeenkomsten en de jaarlijkse fietstochten voor de leden. Mevrouw Bosch maakte deel uit van de commissie die de feestelijkheden organiseerde ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het dorp Slagharen. Ook voor haar naasten staat zij klaar. Gedurende meerdere jaren was zij mantelzorger voor het gezin van haar zoon. Voor haar vrijwillige (bestuurs)activiteiten voor kerk en samenleving wordt mevrouw Bosch-van der Veen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hendrik Kremer (Balkbrug) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hendrik Kremer werd op zijn achtste levensjaar lid van muziekvereniging Crescendo-Excelsior. Later was hij ruim tien jaar penningmeester, ook verrichtte hij onderhoud aan de instrumenten en was hij zeer actief bij het ophalen van het oud papier door de vereniging. In 1993 was de heer Kremer betrokken bij de oprichting van blaasorkest ‘De Bruggebloazers’ en was een aantal jaren lid van het bestuur, hij repeteert nog wekelijks en is bij alle optredens van de partij. De heer Kremer leerde alle leden van de vereniging noten lezen. De heer Kremer is sinds 1993 ook lid van mannenkoor de Scheepsjagers en werd benoemd tot ‘De Scheepsjager van het jaar 2015’.

In de jaren negentig was de heer Kremer voorzitter van carnavalsvereniging De Bruggedrijers. Ook zette hij zich gedurende lange tijd, van 1958 tot en met 1995, in als brandweervrijwilliger. Sinds 2006 is de heer Kremer enkele uren per week actief als chauffeur en bezorger van maaltijden bij Tafeltje Dekje van Baalderborg Groep. Voor zijn vrijwillige activiteiten voor de samenleving wordt de heer Kremer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Karsten Willem Hoving Berends (Hardenberg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Karsten Berends is sinds 1994 als technicus vrijwilliger actief binnen theater De Voorveghter in Hardenberg. Mede door zijn toedoen heeft het theater een laagdrempelige podiumfunctie, met als resultaat dat nagenoeg alle plaatselijke toneelverenigingen, scholen en harmonieën wel eens in een ‘echt’ theater hebben opgetreden. Gedurende tien jaar was de heer Berends voorzitter van de Culture Commissie voor de schooljeugd in Hardenberg; de commissie stelde ieder school jaar een programma met diverse culturele activiteiten vast voor leerlingen van de basisscholen.

De heer Berends nam ook het initiatief tot het organiseren van Podiumdagen in theater De Voorveghter. Tijdens deze dagen konden leerlingen uit groep 7/8 auditie doen, waarbij ze door de heer Berends werden gecoacht naar het eindresultaat. De heer Berends was ook een aantal jaren trainer/begeleider van een jeugdteam van VV Hardenberg ’85 en is daarnaast lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrijetijdsruiters, voor deze organisatie is hij tevens gids tijdens tochten door het Overijsselse Vechtdal en Drenthe. Voor zijn inzet voor de samenleving wordt de heer Berends benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gesprek laden