Het Gat van Joosten is een voormalige zandwinplas gelegen langs de Vecht, aan de zuidwestkant van Gramsbergen. De particuliere eigenaar van de plas, de heer Sierink, heeft de intentie om de natuurwaarden in en rondom de plas te versterken en extensieve recreatie in de vorm van wandelen en vissen mogelijk te maken. De plas is nu slecht beleefbaar en vanaf een afstand nauwelijks herkenbaar door de bomen erom heen. Er is nu weinig meerwaarde voor flora en fauna en recreatief gezien is het een ontoegankelijk gebied.

K3Delta wil de herinrichting van de plas realiseren door grond en waterbodems die de komende jaren in de regio vrijkomen nuttig toe te passen. De herinrichting is gericht op het aanbrengen van meer variatie in de ondiepe steile taludhellingen, verschillende overgangssituaties van nat naar droog, of het op andere wijze inbrengen van structuur. Kortom: meer ondiepe zones aanleggen hetgeen positief is voor zowel flora als fauna. Zodoende wordt op een duurzame manier omgegaan met primaire- en secundaire grondstoffen. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid van bundeling van initiatieven in de omgeving, om zo een breder project met maatschappelijk belang te realiseren.

Samen met de heer Sierink en mede-initiatiefnemers 3 Project Service en Landschap Overijssel organiseert K3Delta een informatiemiddag- en avond over deze herinrichting op
dinsdag 18 oktober 2016 tussen 16.00 uur en 20.00 uur in MFC De Binder, Hattemattestraat 3 in Gramsbergen. Wij geven graag informatie over de achterliggende gedachten van het plan, de uitvoering en de planning. Vanzelfsprekend is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van eigen ideeën voor het initiatief. Een ieder is van harte welkom; aanmelding is niet nodig.

Met de herinrichting van de plas willen we ook een nieuwe naam geven aan het gebied. Zelf hebben we voor de plas inmiddels de naam Oldenhoofse Plas bedacht, maar wellicht zijn er bij de omwonenden nog goede ideeën voor een andere benaming. Dit willen we graag koppelen aan een prijsvraag. We zullen een ideeënbusje klaarzetten voor het indienen van een nieuwe naam voor de plas. De winnende inzending wordt beloond met een passende prijs.

Zijn er op voorhand vragen? Wij beantwoorden deze graag via het telefoonnummer 024 348 88 00 of per mail viam.sanders@k3delta.nl.

Graag tot ziens op 18 oktober!

Overige nieuws