GRAMSBERGEN – ‘We hadden een mooi instrument voor de lessen sociale ontwikkeling, maar waren van mening dat die toch wel wat verouderd was. Dus zijn we op zoek gegaan naar iets anders. Iets wat zo gebruikt zou kunnen worden, zonder een intensieve training van meerdere dagen.’ Aan het woord is locatiecoördinator Annita Post van OBS Prinses Irene uit Gramsbergen. Ze vertelt over de nieuwe methode Happy kids for life die de school hanteert.

De eerste ervaringen zijn positief. ‘Vrijwel iedere les is voorzien van een stuk literatuur of achterliggende gedachte. De materialen zijn door leerlingen ontwikkeld en spreken ook andere leerlingen aan. Er wordt vooral ingezet op het positieve, uitgaande van het goede en ook elkaar aanspreken op het (on)gewenste gedrag.’

De leerlingen en leerkrachten gebruiken giraffentaal. ‘Want iedereen heeft een groot hart (als een giraf). In school hebben we het stappenplan duidelijk zichtbaar hangen en de poster is ook mee naar huis gegaan’, aldus Annita Post.

THUISGEBRUIK

Tijdens een ouderpanelwerd de vraag gesteld wat de ouders thuis merkten van Happy Kids. Eén van de ouders: ‘Thuis hebben we de poster op de kast gehangen. De kinderen spreken elkaar aan op hun gedrag, maar ook ons – de ouders. Ik merk zelf ook dat ik af en toe anders reageer op hun gedrag.’ Het programma wordt gedurende dit schooljaar structureel ingevoerd, stapje voor stapje met veel herhaling. Doordat er maar twintig lessen op papier staan, is het ook mogelijk om sommige dingen wat vaker terug te laten komen.

Een bijkomend voordeel van deze methode is de aanwezigheid van bladen waarop de leerlingen iets over zichzelf kunnen vertellen of zichzelf tekenen. ‘Wanneer zo’n les aan de orde is, bewaren we de bladen mooi in het portfolio,’ geeft één van de leerkrachten aan. ‘Nu iedereen de methode wat beter leert kennen, merken we ook dat sommige lessen zo interessant zijn dat we die uit kunnen smeren over meerdere lessen.’

‘In de nieuwsbrief meldde ik wekelijks wat we in de lessen tegen zouden komen. Door de ervaring die we nu opdoen, maak ik per maand een overzicht. Dit geeft de collega’s net iets meer flexibiliteit in de omgang met de lessen,’ vult Annita aan.

Zorgenvriendje

Natuurlijk zijn er ook minder positieve ervaringen in een kinderleven. Ook daar is aandacht voor.

Hoe ga je om met ook die gevoelens en emoties? En hoe herken je die bij de ander? Een instrument wat daarbij wordt gebruikt is het ‘zorgenvriendje’. In iedere groep is een knuffel met een zakje, gemaakt door de schoonmoeder van één van de teamleden. Wanneer een leerling met iets zit, maar er (nog) niet over wil praten, schrijft of tekent hij / zij dat op een blaadje en stopt het in het zorgenvriendje. De rits gaat dicht en daar blijft het probleem tijdelijk. In veel gevallen lucht het op, maar het lost natuurlijk niets op. Wanneer de leerling ervoor kiest om er toch over te praten óf thuis óf in school, wordt het briefje uit het zorgenvriendje gehaald om erover te praten.