Gramsbergen Lichtstad 2021 gaat door in aangepaste vorm

Voor de tweede keer organiseert de Oranjevereniging Gramsbergen e.o. in samenwerking met de horeca een aangepast programma voor Gramsbergen Lichtstad. Na overleg met diverse partijen en gezien de versoepelingen die steeds sneller worden doorgevoerd, is het realistisch dat een groot aantal activiteiten plaats kunnen vinden in de komende feestweek. Het horecaprogramma vindt eenmalig en coronaproof plaats op de Combibaan op de laatste drie avonden in de feestweek.

Voorzitter Maarten Willering: “We hebben zo lang mogelijk gewacht met het nemen van de beslissing over de vorm van de feestweek. Iedereen is er aan toe om het jaarlijkse feest in Gramsbergen weer te bezoeken en mee te doen aan activiteiten. Helaas kan een vergunning voor een traditionele feestweek niet worden verleend omdat we niet kunnen voldoen aan alle coronamaatregelen die volgens de vergunning zijn vereist. Maar na overleg met de horeca en gemeente denken we toch veel activiteiten te kunnen organiseren, soms in aangepaste vorm. Wat we in ieder geval niet willen is een feestweek op anderhalve meter afstand of een hek om Gramsbergen heen zetten met toegangscontroles. Dit is wat ons betreft niet uitvoerbaar. We hebben dus gekeken wat wel kan, en daar gaan we voor. Als de vergunning wordt verleend kunnen we zelfs een mooi horecaprogramma aanbieden voor 2.000 bezoekers per avond. Vooroverleg met de gemeente wijst erop dat dat kan. We willen vooral voor de Gramsbergers en de buurtschappen het feest organiseren.”

De afgelopen maanden heeft het bestuur van de Oranjevereniging hard gewerkt om voorbereidingen te treffen voor een traditionele feestweek. Partners zijn gevraagd om data in de agenda te zetten en de horecaondernemers zijn benaderd om mee te denken in de organisatie. Intussen werd regelmatig met de gemeente overlegd over de vergunningen die nodig zijn. “1 juli is de uiterste datum waarop een aanvraag kan worden ingediend. Een aantal activiteiten is veilig en volgens de regels te organiseren zoals panlatvissen, jeu de boules en de kindermiddag. Andere activiteiten kunnen in aangepaste vorm worden gedaan zoals vorig jaar met Studio Feestweek is gebeurd. En voor een aantal activiteiten vragen we vergunning aan met een terugvaloptie. Mocht het dan volgens de regels nog niet kunnen, hebben we in ieder geval een alternatief.”, aldus Willering. Via sociale media en de website wordt het programma gepubliceerd en de manier waarop straat- en buurtverenigingen mee kunnen doen aan activiteiten.

Alternatief horecaprogramma op de Combibaan

De kans op een vergunning voor het traditionele volksfeest in Gramsbergen met 10.000 bezoekers zonder maatregelen is vrijwel nul. Daarom is met de horecaondernemers gekozen voor een coronaproof horecaprogramma op de Combibaan in Gramsbergen. “We willen vooral de geest van de feestweek levend houden. Door samen iets te organiseren op een afgesloten terrein met toegangscontroles voldoen we aan de regels en kunnen we de Gramsbergers echt iets bieden. Daarnaast hebben we de straten gevraagd naar eigen inzicht straatversiering aan te brengen. We hopen daarmee het saamhorigheidsgevoel onder de Gramsbergers te versterken.”

Vooruitblik naar 2022

Maarten Willering: “We gaan er van uit dat we dan zo ver zijn dat alle beperkende maatregelen zijn afgeschaft en het traditionele feest kan worden georganiseerd. Het wordt wat ons betreft een editie met bijzondere activiteiten en een week waarin iedereen elkaar weer kan ontmoeten en genieten van dit bijzondere feest in de regio. Als bestuur zien we er naar uit om hier volgend jaar een groot feest van te maken.”


Gramsbergen Lichtstad 2021 - vrijdag 27 augustus t/m zaterdag 4 september