De gemeente Hardenberg scherpt het beheer van de eikenprocessierups aan. Het nieuwe plan hiervoor is door het college vastgesteld. De gemeente zet meer in op zowel preventief bestrijden als op het weghalen van nesten van de rups waar de overlast groot is. Ook wordt meer ingezet op de informatie over de bestrijding van de rups.

In de gemeente Hardenberg was in 2018 de overlast door eikenprocessierups groot. Dit werd vooral veroorzaakt door het warme weer en de droogte in het voorjaar en zomer. De gemeente heeft vorig jaar de nesten van de eikenprocessierups laten wegzuigen door een gespecialiseerd bedrijf, op locaties waar de overlast grootst was.

Inmiddels zijn de eerste eikenprocessierupsen dit jaar al uit de eitjes gekomen, zo is te lezen in een bericht van het Kenniscentrum Eikenprocessierups op de site naturetoday.nl. Dit is vroeger dan vorig jaar. Ook is de verwachting dat er meer eitjes zijn. Of dit ook gaat leiden tot een grote uitbraak als vorig jaar, is echter moeilijk te voorspellen. Dit hangt namelijk sterk af van het weer. De gemeente heeft er wel rekening mee gehouden en heeft met de aannemer afgesproken dat er nu meer bestrijdingscapaciteit beschikbaar is.

Preventief bestrijden

De gemeente zet verschillende middelen in om het aantal rupsen zoveel mogelijk te beperken. Een speciaal bedrijf behandelt in het voorjaar bepaalde bomen met nematoden. Dit zijn aaltjes die als parasiet leven op de rupsen, die daardoor doodgaan. Dit moet gebeuren op een nauwkeurig uitgekiend moment, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de rups, de temperatuur en de luchtvochtigheid. De aaltjes worden aangebracht op de bomen waar in 2018 de overlast het grootst was. Dit gebeurt in de periode van eind april tot half mei.

Weghalen nesten

In de periode van mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. De gemeente laat deze nesten door een gespecialiseerd bedrijf wegzuigen. Het is niet haalbaar om dat overal te doen. Dit gebeurt wel op plekken waar veel mensen komen en in aanraking kunnen komen met de brandharen.

Voorzorgsmaatregelen

Waar de nesten nog aanwezig zijn of waar ze niet worden weggehaald hangt de gemeente waarschuwingslinten of plaatst ze borden. Dat gebeurt niet bij iedere boom. Deze borden en linten moeten voorbijgangers erop attenderen, dat er eikenprocessierupsen aanwezig zijn. Algemene voorzorgsmaatregelen die mensen dan kunnen nemen zijn: het dragen van kleding die hals, armen en benen bedekt, het niet aanraken van de rupsen of bomen en niet onder de bomen in het gras gaan zitten. Ben je toch in aanraking gekomen met de brandharen: spoel dan goed met water.


Wat als uzelf een boom met eikenprocessierupsen in uw tuin heeft?

Als de eikenprocessierupsen in een boom zitten die op particulier terrein staat, is de eigenaar ervoor verantwoordelijk dat bezoekers worden geattendeerd en indien nodig de nesten weggehaald. De gemeente kan hen in contact brengen met bedrijven die dit op een goede en verantwoorde manier doen.

Laat de natuur een handje helpen

Begin dit jaar heeft de gemeente bijna 1000 nestkasten voor koolmezen uitgedeeld aan inwoners. Deze vogels vangen grote aantallen rupsen weg in de periode dat ze jongen hebben. Met deze actie wil de gemeente haar inwoners ervan bewust maken, hoe belangrijk biodiversiteit is om een plaag als die van de eikenprocessierups te voorkomen. Biodiversiteit is een woord voor de verscheidenheid aan planten en dieren die van nature voorkomen. Behalve koolmezen, zijn er ook vele nuttige insecten en vleermuizen die zich tegoed doen aan de rupsen of aan de vlinders die hieruit voortkomen. Deze insecten hebben wilde planten en bloemen nodig, die in bermen en slootkanten kunnen groeien. Daarom maait de gemeente die niet allemaal weg.

Informatie en meldingen

Op de website hardenberg.nl/eikenprocessierups staat meer informatie over de eikenprocessierups, hoe de gemeente de overlast aanpakt, wat de overlast is en waar meer informatie gevonden kan worden. Via de site kunnen inwoners ook een melding doen als ze weer overlast ondervinden van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen. De gemeente gaat komend seizoen op de site en via sociale media regelmatig aangeven wat het verloop is van de overlastmeldingen en waar de nesten zijn weggehaald.