Op 4 mei herdacht Gramsbergen alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit jaar werd ook aandacht gegeven aan de burgers in Oekraïne omdat hun situatie ons zoveel doet denken aan de Tweede Wereldoorlog.

’s Middags spraken leerlingen van christelijke basisschool de Spreng-El uit Ane en samenlevingsschool de Ravelijn uit Den Velde met burgemeester Maarten Offinga. Bij het herdenkingsmonument bij het voormalig gemeentehuis spraken zij over de toenmalige burgemeester Van Voerst van Lynden en het conflict in Oekraïne. Samen werd nagedacht over de manier waarop dit soort conflicten zou kunnen worden voorkomen. Burgemeester Offinga en de leerlingen legden samen een krans en een bloemstuk bij het monument.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Boomhofkerk vertelde voorzitter Maarten Willering van de Oranjevereniging Gramsbergen e.o. over de gesneuvelden uit Gramsbergen en Ane aan de vooravond van de bevrijding van Gramsbergen. Wethouder Martijn Breukelman besteedde in zijn bijdrage aandacht aan de kwetsbaarheid van de vrijheid die wij nu hebben en dat we die samen maken. De bijeenkomst werd muzikaal ondersteund door harmonie Crescendo-KNA en een zangtrio met Tessa Meier. Leerlingen van de Spreng-El en de Ravelijn droegen verhalen en gedichten voor die ons stil lieten staan bij de verschrikkingen van oorlog en geweld en de waarde van vrijheid die wij nu hebben.

Na de herdenkingsbijeenkomst liepen veel Gramsbergers mee naar het oorlogsmonument op de  begraafplaats aan de Anerdijk. Hier werd om 20.00 uur twee minuten stilgestaan en de slachtoffers herdacht. Soli Deo Gloria Ane begeleidde hierna het zingen van het Wilhelmus en ondersteunde  muzikaal de herdenking. Door de aanwezigen werden een krans en bloemen gelegd ter nagedachtenis aan hen die vielen voor onze vrijheid.

 

OrVer0522-5628.jpg