Bezoek aan ouderen in zorgcentra blijft de komende tijd helaas uitgesloten om de kans op besmetting met het coronavirus COVID-19 bij deze kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te beperken. Hoe lang deze maatregel van kracht blijft is op dit moment niet bekend. Om de pijn voor deze kwetsbare groep mensen een beetje te verzachten, doet Saxenburgh op dit moment een proef bij het wijksteunpunt van Zorgcentrum ’t Welgelegen in Gramsbergen met een spreek-luisterverbinding via een zogeheten ontmoetingsraam.

De proef met het ontmoetingsraam heeft woensdag 22 en donderdag 23 april jl. plaatsgevonden bij Saxenburgh Zorgcentrum ’t Welgelegen.

Via microfoons en luidsprekers die zowel binnen als buiten geplaatst zijn, is het mogelijk contact met elkaar te maken. Het is een aanvulling op bijvoorbeeld het beeldbellen via een tablet, wat al gebruikt wordt. Lichamelijk contact is niet mogelijk, wel kunnen de bewoner binnen en de familie buiten elkaar horen, spreken en van dichtbij goed zien. “De mensen genieten zichtbaar, het is vooral fijn dat ze elkaar duidelijk kunnen verstaan,” aldus de wijkmanager. Het contact is op afspraak via de coördinator van het wijksteunpunt en verloopt vooralsnog via de eerste contactpersoon van de bewoner.

Afhankelijk van de ervaringen in Gramsbergen, overweegt Saxenburgh om voor verschillende ouderenzorglocaties in Coevorden, Hardenberg of Ommen een ontmoetingsraam te installeren. Met het ontmoetingsraam hoopt Saxenburgh een bescheiden bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van haar bewoners in moeilijke tijden.