Voor de levende kerststal op de kerstmarkt op woensdag 13 december figureren dit jaar opnieuw 2 baby’s in de kribbe als het Kindje Jezus. Hun ouders nemen de rollen van Jozef en Maria op zich.

Bij de eerste vertelling om 18.00 uur is als het kindje te zien Kaj met zijn ouders Arthur en Esther Reinders. Bij de tweede (19.00 uur) en derde (19.45 uur) vertelling figureert Sepp en zijn ouders Kevin Hogenberg en Maria (!) Vree Egbers.

Herders zijn de vrijgemaakte predikant Kor van der Meer en PKN - pastoraal medewerkster Ria Dekker. De 3 wijzen zijn Annika Brinks, Hans Scholten en Klaas Bolks.

De vertelling van het kerstverhaal gebeurt door Gert Gerrits. Sanja Hamberg zorgt voor de grime, de kleding komt uit de musicals van de PKN-gemeente. Tot slot lopen er dieren rond de stal, een rund van de familie Drenthen uit de Meene, schapen van Bert Snoeijink uit Anerveen en een ezel uit de dierenweide van ’t Hooge Holt. Zij werken allemaal belangeloos mee om er een succes van te maken. De coördinatie van de levende kerststal, die ieder jaar veel belangstelling trekt, is in handen van Stichting ProGram.
Gesprek laden