Stadsbelang

Stadsbelang Gramsbergen e.o. is een vereniging die opkomt voor de belangen van de inwoners van Gramsbergen e.o.

Op deze website kunt u informatie vinden over het bestuur, de verschillenden commissies en de activiteiten die wij organiseren.

De gemeente heeft een speciale pagina over gebiedsgerichtwerken

Sinds kort hebben wij voor gebiedsgericht werken een eigen pagina binnen de gemeentelijke website. http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/kernen-en-wijken/

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons mailen: stadsbelang@gramsbergen.nl

Agenda jaarvergadering 14 maart 2019 20.00 uur:

 • Opening
 • Terugblik 2018
 • Financieel overzicht
 • Wijziging Bestuur
 • Rondvraag
 • Uitreiking “ere Byzantijn”
 • PAUZE
 • Presentatie “Ruimte voor de Vecht” door Jan Arie van Berkum
 • Sluiting

Wijziging bestuur

Aftredend en niet herkiesbaar:

•Jenneke Tegelaar
•Ruud Hommes

Voorgestelde kandidaten:

•Wilma Dubbink
•Dolf Scholten

•Gerrit Keuken

Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen bij het secretariaat: Voorstraat 8 te Gramsbergen.

Deze voordracht moet door minstens 10 leden ondertekend zijn.


 1. De Groene Gramsberger
 2. Ligging en bereikbaarheid
 3. Scholen
 4. Verenigingen
 5. Gramsbergen e-mail
 6. De Stamtafel
 7. Program
 8. Media
 9. Social Media
 10. Nieuws

Over Gramsbergen

Gramsbergen is een klein stadje aan de Overijsselse Vecht. Tot de herindeling in 2001 is Gramsbergen altijd een zelfstandige gemeente geweest. Er wonen ongeveer 3500 mensen in een hechte gemeenschap waar ‘noaberschap’ nog echt bestaat.